Air Connect Hungary Kft. légi közlekedés, repülőtér üzemeltetés, légi szállítás vonatkozásában végez tanácsadó és marketing tevékenységet, az Európai Közösségek és azok tagállamai önálló kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályai összehangolásáról szóló 86/653/EGK tanácsi irányelv, valamint az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. Törvény szerint, légi jármű szállítási kapacitás értékesítéséhez nyújt önálló kereskedelmi ügynöki szolgáltatást, valamint egyéb foglalási szolgáltatást.

Az Air Connect Hungary Kft. többek között repülőtér üzemeltetésre, illetve légijármű bérbeadására kiterjedő engedéllyel rendelkező társaságokkal működik együtt, mely társaságok rendelkeznek a légiközlekedési hatósági üzemben tartási, illetve működési engedélyekkel és felelősség biztosításokkal.
Air Connect Hungary Kft. repülőgépek közvetítése (foglalása) tekintetében a LunaJets S.A. 29 rue Lect CH-1217 Meyrin, Geneva / Switzerland www.lunajets.com kizárólagos magyarországi üzletfejlesztési partnere. Tevékenysége során, – különösen repülőgép kapacitás közvetítésével és az ehhez kapcsolódó foglalási, adminisztratív, valamint szervezési funkciók ellátásával összefüggésben – Air Connect Hungary Kft. a LunaJets S.A. részére adatokat – köztük személyes- és cégadatokat – továbbíthat.
A repülőgépes charter járatok foglalása, valamint az ezzel kapcsolatos szerződéskötés és pénzügyi tranzakciók közvetlenül az ügyfél és a LunaJets S.A. között történnek.
A LunaJets egy repülőgépeket közvetítő brókerszolgáltató, mely ügyfelei nevében repülőgép foglalásokat ügyintéz. LunaJets csak közvetítőként vesz rész a szolgáltatásban, tehát nem utazásszervező, nem légitársaság és nem üzemeltet repülőgépeket. A LunaJets és ügyfelei között szállítási szerződés nem jön létre és a LunaJets nem felelős a légi szállítás során keletkező esetleges károkért. Ilyen esetekben az ügyfél kártérítési igényével közvetlenül a repülőgép üzemeltetőt kell, hogy megkeresse.

Amennyiben az érintett (személy, cég, szervezet, stb.) bármely személyes, vagy cégadatát eljuttatja az Air Connect Hungary Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Air Connect Hungary Kft.- az ügylet jellege által, vagy más szerződésben meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Air Connect Hungary Kft. szolgáltatásának igénybevételével, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges személyes- és cégadatgyűjtéshez, adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz és adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárul.

Az Air Connect Hungary Kft., a vele együttműködő szervezetek vonatkozásában, azok működéséért felelősséget nem vállal, ugyanakkor az Air Connect Hungary Kft. ügyfelei kérhetik, hogy az egyes szállítási feladatokban résztvevő üzemeltető szervezetek engedélyeinek és biztosításainak meglétét és érvényességét ellenőrizhessék.

Az Air Connect Hungary Kft. szolgáltatásai szerződés megkötésével és/vagy az üzletszabályzat elfogadásával vehetők igénybe. Ezzel együtt az Air Connect Hungary Kft. felhívja a figyelmet, hogy Internetes honlapján, vagy bármely más általa használt információhordozón közzétett tájékoztatás nem teljes körű és nem tekinthető ajánlatnak.
Az Air Connect Hungary Kft. lehetőségei szerint minden ésszerűt megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei részére a felmerült igényeknek megfelelő szolgáltatásokat kutasson fel és közvetítsen, ugyanakkor teljes mértékben nem garantálja, hogy valamennyi felmerülő igényt minden esetben ki tud elégíteni.

Internetes honlap és más információhordozók
Az Air Connect Hungary Kft. minden jogot fenntart a www.airconnect.hu honlapon, vagy bármely más általa használt információhordozón, – beleértve a nyomtatott vagy elektronikus reklámokat – (továbbiakban együttesen: Internetes honlap) megjelenített valamennyi tartalom vonatkozásában.
Az Air Connect Hungary Kft. felhívja a figyelmet, hogy Internetes honlapján, előfordulhatnak gépelési hibák, vagy pontatlanságok. Amennyiben az Internetes honlapon pontatlanságot, vagy gépelési hibát észlel, azt kérjük jelezze az info@airconnect.hu e-mail címen. Az ilyen hibákért az Air Connect Hungary Kft. felelősséget nem vállal.
Az Internetes honlapon megjelenített valamennyi tartalom – beleértve a honlapon közzétett szolgáltatásokat is – külön értesítés nélkül bármikor változhatnak.
Az Internetes honlapon megjelenhet olyan szolgáltatás, vagy információ, mely eredetileg nem az Air Connect Hungary Kft. saját terméke, azt csak közvetíti. Az ilyen szolgáltatás, vagy információ tartalmáért az Air Connect Hungary Kft. felelősséget nem vállal.
Az Air Connect Hungary Kft. az Internetes honlapon megjelenő és más Internetes honlapokra vezető reklámokkal, vagy más kapcsolatokkal összefüggésben, a kapcsolt, (reklámozott) Internetes honlap, vagy szolgáltatás tartalmáért nem felel.
Az Air Connect Hungary Kft. – külön írásban rögzített esetektől eltekintve – elhatárolódik minden más Internetes honlaptól, vagy egyéb információhordozótól akkor is, ha azon neve, vagy emblémája (logo) szerepel.
Az Air Connect Hungary Kft. bármilyen kommunikációs csatornán (pl. telefonon, faxon, e-mailen, Internetes honlapon keresztül, stb.) fogadott és továbbított üzeneteket és egyéb közleményeket bizalmasan kezeli. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy kommunikációs eszközei az általános adatvédelmi biztonságon felül nem titkosítottak, és az ilyen kommunikáció következtében keletkező esetleges károkért az Air Connect Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Air Connect Hungary Kft. Internetes honlapját, valamint e-mail címeit a chekweb 2010 kft üzemelteti.
Az Air Connect Hungary Kft. Internetes honlapját minden látogató saját felelősségére használja, az Internetes Honlap használata során keletkező károkért a az Air Connect Hungary Kft. felelősséget nem vállal.

Publikációk, dokumentumok
Az Internetes honlapon – különösen a hír rovatban és az internetes hírlevélben – megjelenő szövegek nem minden esetben az Air Connect Hungary Kft. termékei, ezért azok tartalmával az Air Connect Hungary Kft. nem feltétlenül ért egyet.

Hírlevél és adatkezelés
Internetes hírlevélre a feliratkozás a lap tetején lévő ?Iratkozzon fel hírlevelünkre mező, vagy a lap bal oldalán található ?Prospektus rendelés? mező kitöltésével lehetséges.
Az Air Connect Hungary Kft. ez úton jelzi, hogy természetes személyek a hírlevélre az Iratkozzon fel hírlevelünkre mező kitöltésével kizárólag abban az esetben iratkozhatnak fel, ha a megadott e-mail cím a feliratkozó természetes személy nevét tartalmazza név@szolgáltató.xy formátumban. Az így megadott adatot az Air Connect Hungary Kft. a továbbiakban a feliratkozó neveként tartja nyilván.
Minden más esetben természetes személyek kizárólag a ‘Iratkozzon fel hírlevelünkre’ mező kitöltésével iratkozhatnak fel hírlevelünkre, ahol a feliratkozó nevének megadása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében szükséges. Internetes honlapunkon működő hírlevélre az érdeklődő látogatók önkéntesen iratkozhatnak fel, mellyel egyben elismerik, hogy a feliratkozást megfelelő tájékoztatás birtokában teszik. Minden hírlevélben küldött üzenetben közzé tesszük azt a lehetőséget, melyen keresztül a hírlevél bármikor ingyenesen lemondható.
A hírlevél üzemeltetéséhez adatokat addig tárolunk, amíg a kapcsolat fenn áll.

Az Air Connect Hungary Kft. működése során, szolgáltatás teljesítésével összefüggésben adatokat – köztük személyes és cégadatokat – kérhet, tárolhat, dolgozhat fel, illetve továbbíthat. Az adatok megadása minden esetben önkéntes! Az adatszolgáltatással a megadott adatok felhasználásához, kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és szükség esetén továbbításához az érintett kifejezetten hozzájárul.

Az érintett kérésére tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes és cég adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A személyes és cég adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az Air Connect Hungary Kft. kizárólag hírlevél rendszerének működtetéséhez kommunikációs céllal gyűjtött és rögzített adatokat harmadik félnek nem továbbítja.